صفحه اصلي |    اخبار   |  کتابخانه |  آرشيو برنامه ها |  معرفي برنامه ها |  طرح پرسش |  درباره ما |  ارتباط با ما |  Webmail

تاريخ: 18 شهريور 1389 تعداد بازديد: 4800 
ترجمه فارسي کتاب النص و الاجتهاد
نقد وهابيت
  

 فهرست مطالب

 


 مقدمه مؤ لّف
 نصّ و اجتهاد به قلم صدرالدين شرف الدين
 پرتويى از زندگانى مؤ لّف كتاب
 ولادت و خاندان او:
 آموزش و پرورش وى :
 بازگشت به لبنان :
 سفر به مصر:
 جهاد وطنى او:
 تبحّر وى در حديث :
 نامه هاى تاريخى ، نثر، خطابه ، و شعر وى :
 ملكات فاضله او:
 تأ ليفات وى :
 تأ ليفاتى كه از دست رفته است
 مؤ سّسات خيريّه :
 زيارت ائمّه طاهرين - عليهم السّلام - در عراق و ايران :
 وفات او:
 مقدّمه آقاى سيد محمد تقى حكيم

 فصل اوّل : اجتهادات ابوبكر و اتباع وى در مقابل نصّ صريح قرآن و سنّت پيامبر(ص )


 1 - ماجراى روز سقيفه
 2 - عمر با سفارش ابوبكر خليفه مى شود!
 3 - فرماندهى زيد بن حارثه
 4 - تخلّف از پيوستن به سپاه اسامه
 5 - اسقاط سهم ((مؤ لفة قلوبهم ))
 6 - اسقاط ((سهم ذى القربى ))
 7 - پيغمبران هم از خود ارث مى گذارند
 8 - فدك ، مِلك دختر پيغمبر غصب شد
 9 - آزردن يادگار رسول خدا - صلّى اللّه عليه وآله -
 10 - سرپيچى از فرمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 11 - سرپيچى مجدد از فرمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -!
 تذكار:
 خوارج چه كسانى بودند؟
 12 - جنگ با كسانى كه از پرداخت زكات به ابوبكر كوتاهى ورزيدند
 13 - كشته شدن مالك بن نويره به امر خالدبن وليد و بى اعتنايى ابوبكر نسبتبه آن
 مالك كيست ؟
 جرم مالك بن نويره و خوددارى او از پرداخت زكات به ابوبكر
 رفتن خالد به ((بطاح ))
 قتل مالك و گروهى از قوم او
 قيام ابوقتاده انصارى و عمر خطّاب بر ضدّ خالد و رفتار او
 عجب ! چه عجبى !
 توضيحى درباره رأ ى ابوبكر
 گوشه اى از انصاف
 آخرين سخن درباره مالك
 14 - منع از نوشتن احاديث پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 15 - تصديق مشركين از سوى ابوبكر و عمر!

 فصل دوم : اجتهادات عمر و اتباع وى در مقابل نصّ صريح قرآن و سنّت نبوى (ص )


 16 - گستاخى نسبت به رسول خدا ص و جلوگيرى از نوشتن منشور ابدى آن حضرت
 مدافعان عمر چه گفته اند؟!
 پاسخ ما:
 اعجاب رئيس ((الازهر)) از آنچه ما گفتيم
 17 - اعتراض به صلح حديبيه
 سخت گيرى قريش و حكمت پيامبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 هراس مشركان و تقاضاى صلح از پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 ناراحتى عمر از شروط صلح
 تصويب پيمان صلح
 نتايج صلح حديبيه :
 بازگشت پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - به مدينه
 وعده پيامبر به رهايى مستضعفين
 18 - اعتراض به نماز بر عبداللّه أ بى منافق
 19 - اعتراض به نماز بر يكى از مؤ منين
 20 - اعتراض به گفتار پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - كه خداپرستان بهشتىهستند
 21 - نهى از حجّ تمتّع !
 كيفيّت حجّ تمتّع
 توضيحى درباره حجّ تمتّع
 22 - نهى از متعه زنان
 23 - بدعت در اذان صبح !
 24 - بدعت عمر در اذان و اقامه !
 تذكر:
 25 - طلاق سوم (و آنچه عمر بعد از آن پديد آورد )
 26 - نماز تراويح بدعت مشهور عمر!
 27 - چهار تكبير در نماز بر اموات
 28 - شرط ارث بردن برادر و خواهر و بدعت عمر
 29 - عَوْل در فرائض و جهل عمر نسبت به آن
 30 - ارث جدّ با وجود برادر و فتواى عمر در اين باره
 31 - سهم مشترك ؛ معروف به حماريّه
 32 - قانون ارث شامل عرب و غير عرب است
 33 - ارث بردن دايى از خواهرزاده
 34 - عده زن باردار بعد از مرگ همسر
 35 - ازدواج با زنى كه شوهرش مفقود شده
 36 - فروش كنيزان بچه دار
 37 - تيمّم در صورت نبودن آب (براى نماز و غيره واجب است )
 38 - منع از خواندن دو ركعت نماز مستحبى بعد از نماز عصر
 39 - جابجا نمودن مقام ابراهيم
 40 - ممانعت از گريستن بر اموات
 41 - تصديق حاطب بن ابى بلتعه (ونهى پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - ازبدگويى به وى )
 42 - گستاخى نسبت به فرمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 43 - خشم پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - نسبت به عمر
 44 - سرپيچى عمر از دستور پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 45 - احكام روزه در آغاز اسلام
 46 - شراب و حرمت آن
 47 - نهى رسول خدا - صلّى اللّه عليه وآله - از قتل عباس و بنى هاشم
 48 - اخذ فديه از اسيران بدر و مخالفت عمر با آن !
 مقتولين جنگ بدر
 49 - كشتن اسيران جنگ حنين
 50 - فرار از جنگ
 51 - نهى پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - از پاسخ دادن به ابوسفيان
 52 - تجسّس عمر
 53 - بدعت عمر در تعيين مهر براى زنان !
 54 - تبديل و تغيير حد شرعى توسط عمر!
 55 - عمر و اخذ ديه نامشروع !
 56 - اقامه حد زنايى كه ثابت نشد
 57 - تعطيل حد زنا بر مغيرة بن شعبه !
 58 - شدت عمل نسبت به جبلة بن ايهم
 59 - خشونت نسبت به ابوهريره
 60 - سختگيرى نسبت به سعد وقّاص
 61 - سرسختى نسبت به خالد بن وليد
 62 - تبعيد ضبيع تميمى ومضروب ساختن او
 63 - تبعيد نصر بن حجّاج
 64 - تجاوز عمر از حد شرعى نسبت به پسرش
 65 - قطع درخت حديبيه
 66 - شكايت امّ هانى از عمر
 67 - روز نجوى
 68 - مسامحه عمر نسبت به معاويه
 69 - صدور اوامرى كه مخالف شرع بود (و انصراف عمر بعد از پى بردن به فسادآن )
 70 - دستور تشكيل شورا
 تركيب اعضاى شورا
 آثار سوء شوراى عمر
 نظر مؤ لّف درباره شورا

 

  فصل سوم : اجتهادات عثمان و اتباع وى در مقابل نصّ صريح قرآن و سنّت نبوى (ص )


 71 - بذل و بخشش عثمان به خويشان خود
 72 - نماز عثمان در سفر

 

  فصل چهارم : اجتهادات عايشه و اتباع وى در مقابل نصّ صريح قرآن و سنّت نبوى (ص ) 73 - نماز عايشه در سفر
 74 - ازدواج رسول خدا - صلّى اللّه عليه وآله - با اسماء جونيه
 75 - تهمت عايشه به ماريه ام المؤ منين
 76 - روز مغافير
 77 - تبانى حفصه و عايشه بر ضدّ پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 78 - تكليف حفصه و عايشه به توبه كردن
 79 - توجه به يك نكته مهم
 80 - پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - و عقد شراف ، خواهر دحيه كلبى
 81 - اعتراض به شكايت پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 82 - گستاخى عايشه نسبت به پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 83 - نكوهش از عثمان و امر به قتل وى
 84 - احاديث عايشه از رسول خدا - صلّى اللّه عليه وآله -
 تذكرات مؤ لف پيرامون حديث بعثت
 85 - شورش عايشه بر ضدّ اميرالمؤ منين - عليه السّلام -
 جنگ جمل
 جايگاه ام سلمه در برابر فتنه عايشه
 حفصه و دعوت عايشه از وى
 مالك اشتر و عايشه
 عايشه ، رهبر شورش
 عايشه از مكه روانه بصره مى شود
 آب حوأ ب
 گفتگوى ابوالا سود دُئِلى با عايشه ، طلحه و زبير
 عايشه و زيد بن صوحان
 جارية بن قدامه سعدى و عايشه
 جوانى از بنى سعد طلحه و زبير را نكوهش مى كند
 جوانى از قبيله جهينه و محمدبن طلحه
 احنف بن قيس و عايشه
 عبداللّه بن حكيم تميمى و طلحه
 دانايى از بنى جشم اهل بصره را پند مى دهد
 خطابه عايشه براى مردم بصره
 صف آرايى دو فرقه براى جنگ
 برخورد حكيم بن جبله با شورشيان
 رسيدن على - عليه السّلام - به بصره و برخورد دو لشكر
 عايشه به جنگ چه كسى رفت ؟
 عايشه چه مى انديشيد؟!
 عايشه و امام مجتبى - عليه السّلام -


 فصل پنجم : اجتهادات خالد بن وليد در مقابل نصّ صريح قرآن و سنّت نبوى (ص )


  86 - سرپيچى خالد از فرمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 87 - كشتار خالد در قبيله بنى جذيمه


 فصل ششم : اجتهادات معاوية بن ابى سفيان درمقابل نصّ صريح قرآن و سنّت نبوى (ص ) 88 - معاويه و الحاق ((زياد)) به ابوسفيان !
 89 - معاويه يزيد را وليعهد خود مى كند
 90 - مظالم معاويه در يمن
 91 - كشتن بندگان شايسته خدا
 92 - اعمال معاويه و عمّال وى
 93 - دشمنى معاويه با على - عليه السّلام -
 94 - گستاخى معاويه نسبت به اهل بيت - عليهم السّلام -
 95 - جنگ معاويه با على - عليه السّلام -
 96 - معاويه وجعل حديث در نكوهش على - عليه السّلام -
 97 - خيانت معاويه نسبت به امام حسن - عليه السّلام -

 

  فصل هفتم : اجتهادات علماى اهل تسنّن در مقابل نصّ صريح قرآن و سنّت نبوى (ص ) 98 - آيا تمام صحابه عادل بوده اند؟!
 99 - روى برتافتن اهل تسنّن از ائمّه عترت طاهره - عليهم السّلام - (دراصول و فروع )
 100 - دعوت به صفا و برادرى


 فصل هشتم : خاتمه كتاب پيرامون شايستگى على - عليه السّلام - براى خلافت بلافصل پيغمبر(ص )

 


 ماجراى غدير خم
 گفتار رئيس الا زهر مصر
 پاسخ ماعلي دواني
      فهرست نظرات
1   نام و نام خانوادگي:  واحد وحيدي     -   تاريخ:  18 مهر 89 زمان:  00:20:37
السلام عليك يا ابا صالح المهدي (عج) با سلام و آرزوي توفبقات و سلامتي شما بزرگواران به خصوص حضرت آيت الله قزويني (حفظالله ) اگر جسارت نباشد خدمت شما عزيزان عرض نمايم كه در صورت امكان كتاب ها را به صورت فايل ( پي دي اف ) بگذاريد تا مراجعين راحتر بتوانند استفا ده نمايند به اميد تعجيل در فرج وظهور مولايمان حضرت حجت ابن الحسن (عج)والسلام
2   نام و نام خانوادگي:  سيدجواد محمدي     -   تاريخ:  10 آذر 89 زمان:  13:56:18
با سلام.ضمن خسته نباشيد و تشكر از زحمات دست اندركاران.اگر در صورت امكان كتابها را حتي براي موبايل هم تهيه شود خيلي خوب مي شد. بنده بعضي از سخنرانيهاي و جواب هاي قانع كننده حضرت آيت الله حسيني قزويني را از ماهواره استفاده مي كنم اگر در صورت امكان سخنرانيهايشان به متن تبديل شود نيز خيلي خوب مي شود با تشكر
3   نام و نام خانوادگي:  علي عسكري     -   تاريخ:  27 فروردين 90 زمان:  15:15:32
سلاماگر كتاب ها به صورت پي دي اف هم بگذاريد بهتر است.با تشكر از زحمات شما در راستاي نشر فرهنگ اهل بيت عليهم السلام

      ارسال نظر

*:نام ونام خانوادگي
*:پست الکترونيکي
*:متن نظر