صفحه اصلي |    اخبار   |  کتابخانه |  آرشيو برنامه ها |  معرفي برنامه ها |  طرح پرسش |  درباره ما |  ارتباط با ما |  Webmail

تاريخ: 11 شهريور 1389 تعداد بازديد: 4153 
سؤالاتي از محضر استادم
نقد وهابيت
  

 

مقدمه تنظيم كننده   

 

مقدمه شاگرد 

 

خليفه اوّل(رضي الله عنه)

 

1ـ اسلام ابوبكر پس از پنجاه سال  

 

2ـ اسلام خالدبن سعيد قبل از ابوبكر   

 

3ـ نقش ابوبكر در جنگها 

 

4ـ يار غار پيامبر ابوبكر است يا عبدالله بن بكر 

 

5ـ اجماع، بدون على، ملعون است  

 

6ـ خلافت ابوبكر به، اجماع و شورى

 

7ـ مخالفت مهاجر و انصار با بيعت   

 

8ـ خوددارى على از بيعت با ابوبكر 

 

9ـ ارزيابى حضرت على حكومت ابوبكر وعمر   

 

10ـ مهارت امام بخارى در حذف و سانسور

 

11ـ توطئه ترور حضرت على توسط ابوبكر ـ رضى الله عنهما ـ  

 

12ـ آيا امامت از اصول دين است

 

13ـ كدامين افضل است پبامبريا ابوبكر 

 

14ـ آتش زدن احاديث پيامبر ـ صلى الله عليه و سلم ـ   

 

15ـ حسن روابط ابوبكر و عمر    

 

 

 

خليفه دوم(رضي الله عنه)

 

16ـ آيا خليفه دوم، در اسلام خود شك داشت

 

17ـ آيا پيامبر قصد خودكشى داشت    

 

18ـ آيا عمربن الخطاب كند ذهن بود

 

19ـ نارضايتى مردم از خلافت عمر(رضي الله عنه)    

 

20ـ خليفه حكم تيمم را نمى دانست   

 

21ـ آيا اين دو فقيه ايستاده بول مى كردند

 

22ـ سرگذشت ازدواج عمر با ام كلثوم  

 

23ـ عمر از فاصله ى چهار هزار كيلومترى مى ديد    

 

24ـ تنفر حضرت على از همنشينى با عمر(رضي الله عنه)  

 

25ـ گرايش حضرت عمر، و حفصه به تورات

 

26ـ جرم توهين به پيامبر اكرم   

 

27ـ مخالفت عمر با وصيت پيامبر ـ صلى الله عليه و سلم ـ  

 

28ـ كعب الأخبار يهودى، مورد اعتماد خليفه   

 

29ـ اهداف فرماندهان فاتح  

 

30ـ عمر، مردم را عليه على تحريك مى كند   

 

31ـ فرهنگ و أدب خليفه(رضي الله عنه)  

 

32ـ سياست منع تدوين حديث   

 

33ـ ممنوعيت نامگذارى به نام محمد ـ صلى الله عليه و سلم ـ 

 

 

 

على بن ابيطالب و اهل بيت ـ رضى الله عنهم ـ

 

34ـ ولادت على(رضي الله عنه) در كعبه   

 

35ـ حديث منزلت از صحيح ترين روايات

 

36ـ انكار ولايت على  

 

37ـ آيا خليفه اول و دوم جاه طلب بودند    

 

38ـ آيا لقب صديق ويژه على است 

 

39ـ آيا نوزادى كه همنام على باشد اعدام مى شود 

 

40ـ آيا خلفاء فرزندان همنام على داشتند 

 

41ـ آيا ذكر فضائل على جرم، و اعدام دارد

 

42ـ آيا رواج لعن على توسط حكومت بنى اميه بود   

 

43ـ آيا امام مالك و زهرى، هوادار امويان بودند    

 

44ـ آيا ذهبى تحمل فضائل على را نداشت    

 

45ـ بخارى و ترويج نظريه تثليت 

 

46ـ طراح نظريه تثليت امويان بودند

 

47ـ ابن تيميه رواج دهنده نظريه تثليت

 

48ـ آيا احمد بن حنبل طراحان تثليت را از حمار گمراه تر مى داند  

 

49ـ آيا فضائل على از همه صحابه بيشتر است   

 

50ـ آيا كتمان كننده حديث غدير، دچار بيمارى شد

 

51ـ آيا فرزندان على، فرزندان پيامبرند  

 

52ـ آيا على وصى و جانشين بود    

 

53ـ آيا امام بخارى حديث غدير را كتمان كرده 

 

54ـ آيا انحراف از معاويه جرم است 

 

55ـ كينه سفيان ثورى، نسبت به فضائل على

 

56ـ بى مهرى ما سلفيها به فاطمه ـ رضى الله عنها ـ  

 

 

 

عائشه و امهات المؤمنين

 

57ـ زنان پيامبر دو حزب بودند    

 

58ـ ازدواج عائشه قبل از پيامبرـ صلى الله عليه و سلّم

 

59ـ مخالفت عائشه با آوردن جنازه حسن(رضي الله عنه) به مسجد پيامبر

 

60ـ عائشه گرفتار فريب ابن زبير

 

61ـ عائشه و توهين به پيامبر    

 

62ـ عائشه و جواز رضاع كبير    

 

63ـ آيا حضرت عائشه مصحف خاصى داشت

 

64ـ صحابه و اتهام عائشه به فحشاء   

 

65ـ ام المؤمنين و كشتن بيست هزار مؤمن   

 

66ـ ارتداد بعضى از امهات المؤمنين    

 

67ـ عمر و حذف از مقام ام المؤمنين   

 

 

 

صحابه پيامبر اكرم ـ صلى الله عليه و سلّم ـ

 

68ـ پيامبر فقط به عبدالله سلام بشارت بهشت را داد    

 

69ـ آيا بعضى از صحابه منافق بودند   

 

70ـ آيا قاتلان عثمان صحابه بودند   

 

71ـ آيا ما سلفيها سب صحابه مى كنيم    

 

72ـ ترور نافرجام پيامبرـ صلى الله عليه و سلّم ـ توسط صحابه 

 

73ـ آيا بعضى از صحابه جزء خوارج بودند  

 

74ـ آيا فضائل ابوبكر و عمر دروغ است 

 

75ـ آيا حضرت ابوهريره دزد بود 

 

76ـ آيا از نظر صحابه روايات ابوهريره مردود است

 

77ـ ابوهريره و نقل احاديث توهين آميز

 

78ـ آيا حديث عشره مبشره از اكاذيب است   

 

79ـ حديث عشره مبشره و تناقضات    

 

80ـ حذف نام پيامبرـ صلى الله عليه و سلّم ـ از خطبه جمعه    

 

81ـ تهديد به آتش كشيدن زندانيان 

 

82ـ آيا پيامبرـ صلى الله عليه و سلّم ـ بدون دليل مؤمن را لعن مى كرد   

 

83ـ پيامبر دو نفر را لعن مى كرد    

 

84ـ صحابه و درخواست پناهندگى از يهود

 

85ـ آيا حضرت عمر در اسلام خود شك داشت

 

86ـ آيا صحابه همديگر را سب و لعن مى كردند    

 

87ـ آيا عده كمى از صحابه اهل فتوى بودند   

 

88ـ استاندارى، زيادبن ابيه، و توسل مردم به قبر پيامبرـ صلى الله عليه و سلّم ـ    

 

 

 

معاويه(رضي الله عنه) و امويان

 

89ـ اقرار معاويه به حقانيت على(رضي الله عنه)

 

90ـ آيا معاويه چهار پدر داشت   

 

91ـ آيا حضرت معاويه مشروب مى خورد   

 

92ـ آيا معاويه حق تعيين جانشين داشت  

 

93ـ آيا معاويه غير مسلمان از دنيا رفت

 

94ـ ادب معاويه هنگام سخنرانى    

 

95ـ آيا تمامى فضائل معاويه دروغ است   

 

96ـ دستور مأمون عباسى به لعن معاويه  

 

97ـ اتهام به قتل عثمان يك بازى سياسى 

 

98ـ تحريم زيارت قبر پيامبر و فتواى امويان

 

99ـ ريشه امويان مسيحى و غير عرب بود 

 

100ـ قتل عام مدينه، و طراحى معاويه 

 

101ـ دستور يزيد و قتل عام مدينه  

 

102ـ فرمانده اعزامى يزيد و تجاوزات ناموسى او در مدينه   

 

 

 

شيعه

 

103ـ علت اتهام عامر شعبى به شيعه 

 

104ـ آيا پيدايش تشيع در زمان پيامبر بود  

 

105ـ آيا در ميان صحابه روافض بودند  

 

106ـ اعتراف ما سلفيان به علم غيب براى مردم  

 

107ـ رجعت مردگان به دنيا   

 

108ـ آيا علماء ما سلف تقيه مى كردند 

 

109ـ احداث بنا بر قبر زهرى 

 

 

 

فقهاء و محدثين سلف

 

110ـ حصر مذاهب در قرن چهار و پنج بود  

 

111ـ آيا يحيى بن معين متعرض نامحرمان مى شد    

 

112ـ ترجيح با كدام امام جماعت

 

113ـ آيا بعضى از علماء ما فرزند نامشروع هستند    

 

114ـ ارزش ما احناف در حد حيوان است   

 

الف: امام ابوحنيفه(رضي الله عنه)

 

115ـ آيا ابوحنيفه مولودى پست و بى مايه بود    

 

116ـ آيا امام ابوحنيفه مسيحى به دنيا آمد

 

117ـ آيا علماء سلف نظرات ابوحنيفه را مردود مى دارند

 

118ـ آيا امام اعظم حديث نمى دانست

 

ب: امام بخارى

 

119ـ تخصص امام بخارى در حذف و سانسور 

 

120ـ آيا امام بخارى ناصبى بود  

 

121ـ خواهر و برادر رضاعى از خوردن شير گاو    

 

122ـ امام بخارى و احاديث امام زهرى  

 

123ـ اختلاف در عدد احاديث بخارى

 

124ـ آيا شيطان در وحى نفوذ مى كند 

 

125ـ چرا امام بخارى از بعضى صحابه حديث نمى آورد  

 

126ـ آيا بخارى در علم رجال تخصص نداشت  

 

127ـ آيا اساتيد بخارى بعضى ملعون و بعضى نصرانى بودند

 

128ـ صحيح بخارى و اسرائيليات

 

 

 

سنت و بدعت

 

129ـ متن حديث ثقلين كدام است   

 

130ـ آيا خرافات كتابهاى ما را فرا گرفته   

 

131ـ آيا صحابه و تابعين متعه مى كردند    

 

132ـ قبض و ارسال و نبودن روايت صحيح 

 

133ـ آيا سجده پيامبر و صحابه بر سنگ و كلوخ بود   

 

134ـ آيا حنابله قرآن را تحريف شده مى دانند

 

135ـ جماع در دبر، از نظر عبدالله بن عمر  

 

136ـ اعتراض مردم به عمر درباره تحريم متعه

 

137ـ آيا نماز تروايح بدعت عمر(رضي الله عنه) بود   

 

138ـ آهسته خواندن بسم الله و بدعت امويان

 

139ـ مخالفت امويان با سنت پيامبر 

 

140ـ سلف و مستحبات  

 

141ـ صحابه و تابعين و مسح پا  

 

142ـ الصلاة خير من النوم و بدعت عمر

 

143ـ زياد كردن السلام عليك ايها الامير در اذان  

 

144ـ حمار يعفور و سخن گفتن او   

 

145ـ فتوى به جواز سوزانيدن قرآن

 

146ـ آيا بخشى از قرآن طعمه گوسفند شد   

 

147ـ فتواى عمر به تحريف قرآن

 

148ـ عائشه طراح سينه زنى و عزادارى   

 

149ـ يكسال عزادارى معاويه و شاميان براى عثمان  


150ـ كرامت و ارزش زن نزد ما سلفيانخدانظر طوفي پور
      فهرست نظرات
1   نام و نام خانوادگي:  اسماعيل نوراني     -   تاريخ:  08 بهمن 91 زمان:  01:40:40
سلام خب جناب (ع.ج.مراد زهي) را كه ديگر همه ميشناسند. وبه هوش ايشان شكي نيست اما بنده بعيد ميدانم ايشان جواب اين سوالها را ندانند حداقل اكنون ديگر ميدانند ولي هنوز خيلي چيزها را باور نميكنند وبت درون فكر خود را نشكسته اند اميدوارم خدا به ايشان كمك كنند چون باورتان نميشود ولي بنده واقعا ايشان را دوست دارم واز هوششان لذت ميبرم و برايشان دعاي خير ميكنم انشا الله رستگار شوند.

      ارسال نظر

*:نام ونام خانوادگي
*:پست الکترونيکي
*:متن نظر