صفحه اصلي |    اخبار   |  کتابخانه |  آرشيو برنامه ها |  معرفي برنامه ها |  طرح پرسش |  درباره ما |  ارتباط با ما |  Webmail

تاريخ: 14 خرداد 1390 تعداد بازديد: 1330 
فتنه وهابي در مصر با پول سعودي
  

دلايل و اسنادي به دادستان کل مصر ارائه خواهد شد که از حمايت مالي عربستان از سلفي تکفيري و وهابي در مصربا هدف گسترش تفکر وهابي که به برانگيختن فتنه در ميان مصري هاي مسلمان، مسيحي، صوفي و سلفي مي انجامد، پرده برمي دارد.به گزارش العالم، شماري از رهبران مسلمانان و طريقت صوفي مصر با تسليم يادداشتي به دادستان کل اين کشور برخي از شخصيت ها و رهبران جريان سلفي تکفيري و وهابي را به برانگيختن فتنه هاي طايفه اي، اهانت به شخصيت هاي ديني و تحريک به تخريب کليساها و آرامگاه ها در مصر متهم کردند.

اين رهبران مسلمانان و طريقت صوفي در مصر يک سي دي (قرص فشرده) با عنوان "کامليا و خواهرانش" ضميمه يادداشت کردند که شامل مجموعه اي از سخنراني ها و خطبه هاي مبلغان وهابيت است.

در اين يادداشت آمده است: اين سي دي به خارج از مصر ارسال مي شود و درميان عمره گزاران در فرودگاه هاي عربستان سعودي براي ايجاد فتنه هاي طايفه اي ميان مردم مصر توزيع مي شود.

"اين سي دي ارتباط جريان سلفي تکفيري وهابي مصري را با سعودي ها ثابت مي کند و همچنين نشان مي دهد که سعودي ها براساس فتواهاي تکفيري مشوق تخريب کليساها و آرامگاه ها هستند".

رهبران مسلمانان و طريقت صوفي مصر خواستار بازجويي از افرادي مانندمحمد حسان، ياسر برهامي، ابو اسحاق الحويني، محمد الزغبي و محمد عبدالمقصود که سخنراني آنان در اين سي دي موجود است و همچنين

اتخاذ تدابير لازم عليه آنها به منظور حفظ امنيت، ثبات و آرامش اجتماعي در مصر شده اند.

نويسندگان اين يادداشت تهديد کرده اند که درصورت عدم بازجويي از متهمان و اعلام نتايج بازجويي، تحصن و اعتصاب غذا مي کنند و به دادگاههاي بين المللي متوسل مي شوند.

"محمد الدريني" دبيرکل شوراي عالي حمايت از اهل بيت (ع)در مصر گفت: اگر دادستان کل مصر به اين يادداشت واکنش مثبت نشان ندهد ، چند روز ديگر اقدامات داخلي و بين المللي آغاز خواهد شد.

وي افزود: در اين سي دي به "احمد الطيب" شيخ الازهر، "علي جمعه" مفتي مصر و پاپ اشنوده اهانت شده و اگر سران سلفي تکفيري و وهابي محاکمه نشوند از مردم درخواست خواهيم کرد در تظاهراتي ميليوني شرکت کنند.

الدريني اظهار داشت: دلايل و اسنادي به دادستان کل مصر ارائه خواهد شد که از حمايت مالي عربستان از سلفي تکفيري و وهابي در مصربا هدف گسترش تفکر وهابي که به برانگيختن فتنه در ميان مصري هاي مسلمان، مسيحي، صوفي و سلفي مي انجامد، پرده برمي دارد.

از سوي ديگر "طاهر الهاشمي" رييس گروه نمايندگي شيعيان مصر و صوفي ها و حقوقدانان اين کشور گفت : متهمان بخشي از توطئه اي هستند که ثبات، امنيت و وحدت ملي مصر را هدف قرار مي دهد.
      ارسال نظر

*:نام ونام خانوادگي
*:پست الکترونيکي
*:متن نظر