صفحه اصلي |    اخبار   |  کتابخانه |  آرشيو برنامه ها |  معرفي برنامه ها |  طرح پرسش |  درباره ما |  ارتباط با ما |  Webmail

تاريخ: 21 دي 1391 تعداد بازديد: 1442 
ملازاده: علماي اهل سنت ايران، شيعه را تبليغ مي کنند!
  

مفتي وهابي، که پيش از اين خود را حامي اهل سنت ايران معرفي مي کرد، با حمله به علماي اهل سنت ايراني، آن ها را عاملين حکومت ايران خواند. وي که از رواج شيعه در تاجيکستان به شدت نگران بود؛ علت اين امر را به علماي سني ايران منتسب کرد. گويا وحدت شيعه و سني ايران اين مفتي وهابي را نگران کرده است. چگونه مي توان پذيرفت که علماي اهل سنت، براي شيعه تبليغ کنند؟!کارشناس وهابي شبکه «وصال فارسي» از رواج يافتن شيعه در تاجيکستان اظهار نگراني کرد.

«ملا زاده» ابتدا مدعي شد اين کار جمهوري اسلامي است. وي گفت: «بسيار متأسفم که تشيع به عنوان يک سرطان، سرطان فکري و عقيدتي با پول ها و فريب کاري ايران در تاجيکستان نفوذ کرده است.»

اين مفتي وهابي حتي به علماي اهل سنت هم رحم نکرد و بدون ارائه دليلي آن ها را متهم به ترويج شيعه در تاجيکستان کرد و گفت: «فريب کاري هايي که بعضي از علماي خودفروش سني از ايران در اول انقلاب تا به حال انجام داده اند، شيعه را در تاجيکستان رواج داده است. ايران هميشه گروه هاي سني مي فرستد و آن ها را فريب مي دهد و دروغ مي گويند. ملايان خودفروش سني در ايران که با رژيم هستند؛ رژيم اين ها را مي فرستد تا مردم تاجيکستان را فريب دهند.»

گفتني است تشيع مانند وهابيت نيست که براي جذب مردم نياز به فريفتن و هزينه کردن دلارهاي سعودي داشته باشد. کافي است مردم منطقه اي با پيام نوراني و وحياني اهل بيت(ع) آشنا شوند و برخي با توسل به وحشي گري و خشونت و هزينه کردن دلارهاي سعودي مانع رسيدن اين پيام نشوند؛ در اين صورت است که مردم آزادانه تشيع را انتخاب مي کنند.

اتفاقي که امروز در تاجيکستان و بسياري از کشورهاي ديگر مي افتد و مردم جذب مکتب اهل بيت(ع) و اسلام ناب محمدي مي شوند.

جالب آن جاست که اين مفتي وهابي که سنگ اهل سنت ايران را به سينه مي زند و گاهي خود را مدافع حقوق آن ها معرفي مي کند، اين بار آن ها را متهم به انواع ناسزاها و دشنام هايي مي کند که هويت حقيقي اين شخص و شبکه هاي ماهواره اي وهابي را نمايان مي کند؛ اما وي توضيح نداد که چگونه و چرا علماي اهل سنت ايران، شيعه را تبليغ مي کنند؟

 

لينک فيلم مربوطه
      ارسال نظر

*:نام ونام خانوادگي
*:پست الکترونيکي
*:متن نظر